پمپ غلیظ پاش

دانستنی های محصولات غلیظ پاش

/concentrated-spray-products

یکی از چالش های مهم در صنایع مختلف مانند آرایشی و بهداشتی، صنعتی، پزشکی و غیره نگهداری مواد است. موادی که بصورت یک مایع غلیظ هستند. دستگاه نگهدارنده این مواد در حوزه محصولات غلیظ پاش قرار می گیرند. این محصولات مسئولیت نگهداری و همچنین پاشش مایع غلیظ به بیرون را بر عهده دارند.