دفتر مرکزی
و کارخانه

دفتر مرکزی
(واحد فروش)


سعادت آباد
خیابان آسمان 3


info@tickpump.com
06 85 09 22 - 021
43 11 533 - 0912

دفتر مرکزی
(واحد فنی و مشاوره)


سعادت آباد
خیابان آسمان 3


info@tickpump.com
آقای رحیمی: 500 46 93 - 0912
آقای هذبی: 644 05 10 - 0912

کارخانه تهران


شهریار،بابا سلمان، بلوار کلهر
کوچه تجارت(چیپس شکوفه)، پلاک 28


info@tickpump.com
8-27 45 73 65 - 021