پمپ غلیظ پاش
24
جولای

پمپ غلیظ پاش و انواع پلاستیک – مقاله ۹

کنترل کیفیت قطعه های لاستیکی در صنایع خودروسازی

برای دستیابی به یک سیستم مطمئن قسمت تدوین اسناد و طراحی سیستم های کنترلی که قابلیت اجرا و سازگاری با شرایط یک واحد تولید دارند کم کم جایگاه مناسبی در صنایع پیدا می کنند یکی از این روش ها ایجاد مکانیزم درست برای مطمئن شدن از کیفیت (متناسب با کاربرد) برای قطعه های لاستیکی کاربردی در کارخانجات خودروسازی است. در اصل پیشروی در این مسیر با جایگزین کردن قطعات Ckd به قطعات داخلی است و تعداد زیادی از صنایع مانند خودروسازی، با مسائل زیادی در این راستا رو به رو هستند. و با توجه به اینکه امروزه تامین کننده لاستیکی صنایع را کارگاه های کوچک شامل می شوند که معمولا این گروه از تولید کنندگان کوچک قطعه های لاستیکی و پلاستیکی بدون یک رویه کنترل کیفی می باشند و این خود مشکل صنایع را بیشتر می کند.
ویژگی های مورد لزوم کنترل قطعات لاستیکی

عوامل کاربردی وعملیاتی قطعه های لاستیکی در حالت استاتیکی و مخصوص دینامیکی به شرایط بسیاری بستگی دارند. بر عکس موارد زیادی از قعطلات فلزات یا پلاستیکی، قطعات لاستیکی در زمان کارکرد مجموعه ای از ویژگی هایی را به طور همزمان از خود عرضه می کنند. این ویژگی ها که مجموعه ا ی از ویژگی های فیزیکی- شیمیایی-مکانیکی و متاثر از محیط می باشند. دلیل به وجود آمدن این پیچیدگی بسیار در ارزیابی و کنترل کیفی قطعه های لاستیکی پیش از مصرف و زمان تولید می باشند. به منظور دیگر باید اشاره داشت که ویژگی هایی از این دست که سختی درصد ازدیاد، مقاومت کششی برای کارکرد یک لاستیک باید وجود داشته باشند اما شرایط کافی و قطعی برای انجام کارکرد بهینه قطعه نمی باشند. اندازه گیری و کنترل ویژگی های قطعه های لاستیکی به آسانی ممکن نمی باشد. تعداد زیادی از این ویژگی ها از روی محصول قابلیت اندازه گیری را ندارند و اضافه بر آن  کنترل تعداد زیادی از ویژگی ها لازمه ی صرف وقت و هزینه بسیاری می باشد. حتی بر خلاف قطعه های فلزی کنترل ابعادی این گروه از مواد خود مشکلات بسیاری ایجاد می کند. از طرفی دیگر تغییر در مواد اولیه، اختلاط، فرایند ساخت، پخت قطعه های لاستیکی به حد زیادی نقش تعیین کننده ای بر عملکرد آخری یک قطعه لاستیکی را ایفا می کنند به این منظور با وجود چنین صفات خاصی در قطعه های لاستیکی سیستم کنترلی مناسبی برای کنترل این قطعه ها ملزم می باشد.

مراحل ویژه کنترل قطعات لاستیکی

۱-کنترل کیفیت مواد اولیه
۲-کنترل کیفیت فرایند تولید
۳-کنترل کیفیت محصول تولید شده
۴-کنترل کیفیت عملکرد محصول در شرایط کارکرد

در ادامه توضیحی از فرایند در برگیرنده این چهار مرحله داده می شود.

اگر خریدار قطعه های لاستیکی کارخانه ها، اعمال کننده سیستم کنترل کیفیت کارخانه خودروساز باشند 2 مرحله اول و دوم که شامل کنترل کیفی (مواد اولیه و فرایند تولید) می شود جدا از کنترل کیفی تولید کننده قطعه باید به طور مداوم ارزیابی شود. مرحله سوم که شامل محصول تولید شده در کارگاه قطعه ساز و همچنین شامل مراحلی توسط کاربر قطعه (خودروساز) است به طور مستقل مدام مورد بازرسی است. قطعه لاستیکی در قیاس با تولید کننده قطعه ها ارتباط نزدیکتری با شرایط عملی کارکرد قطعات را دارا می باشند. از این جهت  با دارا بودن یک سیستم کنترلی درست هنگام کارکرد نقش مهمی در بهبود کیفیت قطعه را ایجاد می کند. در دیاگرام زیر مسیر جریان اطلاعات بین کارگاه تولید کننده قطعات و کارخانه مصرف کننده توضیح داده شده است. تدوین چنین سیستمی مستلزم پاسخگویی به تلفیق چهار مرحله ویژه کنترل کیفی می باشد.
پلیمر چیست؟

پلیمر یا بسپار ، از مولکول بسیار بزرگی که از چسبیدن به مولکولهای کوچک که به نام مونومر یا تکپار ایجاد می شوند. پلیمرها در کل متشکلند از عناصر کربن ، هیدروژن ، گوگرد ، فسفر و …و با تغییر اندازه مولکول خواص پلیمر دچار تغییر می شود. نقطه ذوب ، استحکام و ویژگی های فیزیکی دیگر  پلیمر ، پیرو اندازه و ابعاد مولکول (طول زنجیر) است.
تولید پلاستیک ها بعد از مطرح شدن شیمی پلیمر ، به سرعت پیشرفت کرد و پلاستیک های مهم و تجارتی بسیاری به مرحله ی تولید رسیدند. از سال ۱۹۵۰ به بعد ، تولید پلاستک ها افزایش پیدا کرد و موادی سخت و مقاوم در برابر گرما با کاربردهای ویژه ای به وجود آمدند.