پمپ غلیظ پاش
12
جولای

پمپ غلیظ پاش و انواع پلاستیک – مقاله ۸

لاستیک

لاستیک ماده ای با قابلیتکشسانی (الاستیک) هستند. این قابلیت در حدی است که مهمترین ویژگی کش آمدن به شمار می رود. تا حدی که۶۰ برابر طول اولیه خود قابلیت کش آمدند داردند. لاستیک طبیعی به هنگام کش آمدن دفع حرارت دارند و به هنگامبرگشت جذب حرارت دارند. درکل لاستیک ماده ای با قابلیت ارتجاعی کم، ازدیاد طول و انقباض بالا است.کلمه ی پلیمر برای تعریف لاستیک در شکل خام و یا شکل غیر مرکب مورد استفاده است. از حسن های لاستیک ها به خصوص لاستیک مصنوعی این را میتوان بیان کرد که با کم و زیاد شدن ترکیباتشانقابلیتدسترسی به خواص دلخواه خود را دارند. و باید در نظر داشت که ویژگی پلیمر خام بیانگر ترکیبات و خواص لاستیک در شکل پایانی نمی باشد زیرا برای رسیدن به برخی از ویژگی های مد نظر برای یک لاستیک نیازمند به گذشت زمانی بسیاری هستیم و همین زمان بر بودن، افزایش قیمت لاستیک را ایجاد می کند. لاستیک درکلاز مدول الاستیسیته پایینی دارا است و به این دلیلتوانایی تحمل تغییر شکل تا بیش از هزار درصد را دارد. لاستیک ها دارای قابلیت فنری هم هستند و به عنوان میراکننده کاربرد دارند.
لاستیک فاسد نمی شود و در حالت عادی نیازی به روغن کاری نمی باشد. سختی لاستیک آن با گذر زمان افزایش یافته به حدی که بعد از ولگانیزه کردن لاستیک (ترکیب کردن با گوگرد) بعد از گذشت زمانی در دمای معمولی سختی آن به حد بسیاری افزایش می یابد. لاستیک ها به صورت مستهلک کننده صوت نیز کاربرد دارند و به این دلیل که سرعت حرکت صوت در لاستیک مانند سرعت حرکت آن در فولاد می باشد بنابراین کامپوزیت های لاستیکی و فلزی حائز اهمیت بوده و مانع از منتقل کردن صوت می شوند. بیشتر لاستیک ها در مقابل ارتباطاتی با سیالاتی مانند نفت خام به تورم و کاهش مقاومت تنشی و کاهش قابلیت ازدیاد طول دچار می شوند. برخی از لاستیک ها پیرو درجه حرارت هستنددر حدی که در درجه حرارت های پایین لاستیک سختی افزایش یافته و حالت ارتجاعی لاستیک کمتری دارد.
صنعت لاستیک بعد از کشف چگونگی ولکانیزه کردن لاستیک (در سال ۱۸۳۹) امروزه به صورت یک صنعت اقتصادی بسیار مهم تبدیل شده است و تعداد زیادی از قطعات و محصولاتلاستیکی در بازار رایج شده استبرای نمونه تایر کامیون ها و دیگر وسایل حمل و نقل، شیلنگ ها، تسمه های نقاله، فرش ها و صفحات لاستیکی، تسمه های V شکل، پاشنه وتخت کفش، اسفنج های لاستیکی و … از قطعات لاستیکی می توان نام برد.

دسته بندی لاستیک ها در شکل کلی:

۱-لاستیک طبیعی
۲-لاستیک مصنوعی
نگاهی به تاریخ صنعت لاستیک در گذشت زمان

نخستین بار ساکنان آمریکای جنوبی از روش (لاتکس) درخت مصنوعی به نامHeveaبرای اندود کردن لباس ها و کوزه های گلی جهت جلوگیری از نفوذ آب استفاده کردند. این اکتشاف به واسطه ی پرتقالی ها در اوایل قرن چهاردهم شکل گرفت. در سال ۱۷۳۵ دانشمندان فرانسوی و انگلیسی تحقیقاتمشابهیروی درخت و سنتز آن داشتند. لاستیک در همان دوران کشف شد و انگلیسی ها آن راپاک کن و فرانسوی ها آن را کائوچو نام گذاری کردند.
در سال ۱۷۷۱ یک دانشمند انگلیسی به اسم جوزف پریستلی (Joseph priestly) از ترکیب کربن با کائوچو خواص مکانیکی آن را افزایش داد.
در سال ۱۸۰۱ یک دانشمند اسکاتلندی با پوشاندن پارچه معمولی به وسیله ی لاستیک معمولی توانست بارانی تولید کند.
در سال ۱۸۲۳نخستین لوله لاستیکی به واسطه ی میشل فاراده دانشمند انگلیسی ایجاد شد.
در سال های ۱۸۲۳ تا ۱۸۳۹ عمل ولکانیزاسیون لاستیک به واسطه ی دانشمندان انگلیسی و آمریکایی باعثایجاد تحولی بزرگ در صنعت لاستیک سازی شدند.
در سال ۱۸۸۱ لاستیک بادی دوچرخه به واسطه ی مخترع کننده ی انگلیسی اختراع شد.
در سال ۱۹۱۲ کمپانی دیاموند یافت که با افزودن دوده به آمیزه لاستیک مقاومت سایشی و دیگر ویژگی های فیزیکی آن افزایش می یابد.

ترکیبات:

هیدروکربن(۹۲ تا ۹۴ درصد)-مواد ازته مواد محلول در آب خاکستر (معدنی) چربی محلول در استرن(جمعا ۶ تا ۸ درصد)
آمیزکاری لاستیک با استفاده از مواد نام برده صورت می گیرد.
۱)الاسترمر یا الاستومرها
۲)پخت کننده ها
۳)پرکننده ها
۴)نرم کننده ها
۵)چسباننده ها
۶)آنتی اکسیدان ها
۷)رنگین کننده ها
۸)دیرسوزها کننده ها
۹)معرف دمش کننده
برای نمونه آمیزه کاری لاستیک دایره تایر به پایه SBR اجزاء نام برده ایجاد می شود.
جزء قسمت یعنی به ازاء هر ۱۰۰ قسمت لاستیک یا PHR
لاستیک SBR (100)
دوده (۳۵)
روغن فراورش (۸)
آنتی اکسیدان (۱)
اکسید روی (۵)
اسید استاریک (۱)
شتاب دهنده (۷/۰)
گوگرد (۵/۲)

ویژگی های اساسی لاستیک در حالت استاتیکی :

۱-سختی
۲-مقاومت کششی
۳-ازدیاد طول نهایی
۴-حد فشردگی
معرفی مدول الاستیسیته کمی دشوار است. این مدول از اهمیت بسیاریدر برنامه ریزی اهداف برخوردار استخصوصا در طراحی دمپرها.
درکلنمونه طویل با سطح مقطع کوچک وجود دارد یا نمونه کوتاه با سطح مقطع بزرگ وجود دارد زیرا لاستیک در کل غیر قابل تراکم می باشد و جای اینکه تغییر حجم بدهد تغییر شکل می دهد.
مقاومت کششی و ازدیاد طولی به وسیله ی نمونه های موجوداز صفحات نازک لاستیک ایجاد شدند و در معرض کشش قرار گرفتند تا مرزپارگی تشخیص داده شود. این آزمایش مشخص کننده تنش کششی در یک ازدیاد طول است به نام مدول کششی تغییر. براساس درصد برای مثال تا حدود ۲۰۰ درصد مشخص می شود تا با مدول الاستیسیته اشتباه گرفته نشود.