پمپ غلیظ پاش
12
جولای

پمپ غلیظ پاش و انواع پلاستیک – مقاله ۶

پمپ غلیظ پاش و پلاستک های قابل آبکاری

در هر صورت ایده آل نریننوع پلاستیک قابل آبکاری، باید ترکیبی از پرکننده ها و رزین ها باشد و با ترکیبی از پلیمرها و کوپلیمرها باشد که در این میان پلاستیک ABS ایده آل ترینپلاستیکی است که برای آبکاری استفاده می شود که از جمله حسن های آن عبارت است از:
هزینه پائین
چسبندگی بالا
کیفیت ظاهری خوب
پایداری ابعادی
تولید آسان

(تمامی موارد بالا برای ساخت پمپ غلیظ پاش کمک کننده است)

مراحل آبکاری روی سطح پلاستیک

۱-تمیز کاری (چربی گیری) ۲-آماده سازی اولیه ۳- پچ کردن[۱] ۴-خنثی کردن ۵-کاتالیز کردن (فعال سازی) ۶-شتاب دهی ۷-پوشش الکترولیس ۸-ایجاد یک لایه ضربه ای (محلول) به روش الکترولیتی ۹-آبکاری مورد نظر ( به روش معمولی)
مدل ظاهری قطعاتپس از هر مرحله تغییر می کند در مرحله ابتداییحاوی یک لایه یکنواخت آب است در دومین مرحله کمی تیره می شود و در سومین مرحله غیر یکنواخت بودن سطح قطعات وغیر شفاف بودن رو نشان می دهد و در مرحله چهارم و پنجم سطحی به رنگ خرمایی نشان می دهد و در ششمین مرحلهبه حالت قبل روشن تر می شود و در مرحله هفتم باید پوشش یکنواخت و کاملی روی قطعهایجاد شود.
امروزهاز کرم-نیکل براق رایج ترین پوشش آبکاری پلاستیک ها است.پوشش نام برده اصولادارای مس-نیکل و لایه نازکی از کرم است. معمولا ضخامت پوشش و مشخصات آن قابلیت تغییر در گستره وسیعی را دارند و پوشش هایی به وجود می آیند که می توانند در شرایط مناسب کاری و عملکرد قطعه نقش مناسبی را ایفا کنند. در آخرمی توان گفت که پلاستیک باید از ماده هایی ساخته بشود که از استحکام بالایی برخوردار باشند و گاهاتوانایی جایگزین مناسبی برای فلزها را داشته باشند. هم اکنون استفاده از پلاستیک های آبکاری بسیار پیشترفت کرده و آینده ی روشنیدارد.(مثلا ساخت وسایلی مثل پمپ غلیظ پاش)
پمپ غلیظ پاش و جوشکاری مواد پلاستیکی

جوشکاری و متصل کردن قسمت ها بین قطعه کار و یا میان قطعه کار و فلزهای پرکننده انجام می شود.چنین کاری با فلزهای پرکننده یا بدون آنهامی تواند انجام شود. این چنین که انرژی به شکل گرما دهی موضعی در دمایی که کمتر از وقتی که قسمت گرم شده فلز اصلی در شرایط ذوب کامل نباشد ( دمای حالت مایع) تهیه می شود. برای جایگزینی دیگرپیشنهاد به این است که در محیط های پلاستیکی و یا نفوذ اسمیک صورت بگیرد. برخی از مزیت های این نوع جوشکاری وزن کم و اتصال محکم آن می باشد. عمل جوشکاری به طور معمول سریع است و همچنین با قیمتیبه صرفه انجام می شود. محدودیت های جوشکاری این می تواند باشد که مواد غیر مشابه بسیار گم توانایی جایگزینی را دارند و مواد مشابه باید در مواد پلاستیکی گوناگون مورد استفاده قرار بگیرند. برخی از مواد همچون پلاستیک ترموست قابلیت جوشکاری را ندارد،نقاط متصل جوشکاری می تواند به همین صورت طراحی شده باشد. در هر صورت برای انجام این مدل جوشکاری حتما باید ابزارهایمخصوصی مورد استفاده قرار بگیرد. خواص مواد پلاستیکی و به خصوص نقطه ی جوش پایین، این فرایند را از سایر فرایندهایی که مواد فلزی در آن ها به کار برده شده است،جدا کرد.


فرایندهای جوشکاری و مواد پلاستیکی

رایج ترین فرایندهای جوشکاری برای پلاستیک ها جوشکاری اولتراسونیک و جوشکاری اصطکاکی (جوشکاری دوار و جوشکاری ارتعاشی ) جوشکاری صفحه داغ، جوشکاری فرکانس بالا، جوشکاری القایی و جوشکاری هوای داغ است. هنگام انجام فرایند جوشکاری موارد زیر حائز اهمیت است.

•مکانهایموردنیازدراتصال
• مواد اجزاء یا قسمت ها
• شکل قسمت ها و طرح اتصالات
• اندازه طبقات
• ابزار کمکی (Suppliyer equipment )
ایده آل ترین نتیجه زمانی حاصل می شود که قسمت هایی که با جوشکاری به هم متصل شدند از مواد مشابه استفاده کرده باشند و مواد غیر مشابه در یک حجم معینی باید به یکدیگر متصل شوند.