پمپ غلیظ پاش
12
جولای

پمپ غلیظ پاش و انواع پلاستیک – مقاله ۴

موارد ذکر شده تنها بعضی از مصارف رایج مواد پلاستیکی را بیان کرد .
با درنظر گرفتن اثر گذاری موارد زیر در سال های ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۳ پیشترفت بسیاری در کارایی پلاستیک ها رخ داده است.
۱- افزایش آگاهی خاصیت و قابلیت های مواد پلاستیکی
۲- توانایی رو به پیشترفت پلاستیک ها به علت پیدایش مواد جدید
۳- کاهش پی در پی هزینه مواد اولیه پلاستیک نسبت به هزینه مواد رایج مانند چرم ، کاغذ ، فلزات و ……(استفاده بیشتر قطعات پمپ غلیظ پاش از پلاستیک)
۴- کاهش هزینه حمل و هزینه ساخت
با درنظر نگرفتن هزینه نفت این موارد به نسبت بسیاری  بیانگر این است که صنعت پلاستیک یک صنعت تکامل پیدا کرده است (استفاده از این صنعت برای موارد کاربردی مثل پمپ غلیظ پاش)که می تواند پیشترفت بسیاری در وضعیت اقتصادی جهان داشته باشد . و با درنظر گرفتن این موضوع که قیمت تبدیل کردن نفت به مواد پلاستیکی و همچنین قیمیت های حمل و نقل و فرایند آن ها کمتر از فعالیت های مشابه به واسطه ی مواد مرسوم است درنتیجه بیانگر آن است که هزینه پلاستیک ها با سرعتی کمتر از سایر ماده های رایج رقیب آن ها در حال افزایش می باشد .
و این پیش بینی کننده ی افزایش اهمیت پلاستیک ها در آینده می باشد .
ایرادی که برای صنعت پلاستیک درحال حاضر متصور است چنین است که در سال ۱۹۷۰ نیز آشکار شد . نگرانی بابت محیط زیست می باشد . که نگاه اجمالی آن بر روی صنایع شیمیایی و بخشی از آن که ماده های پلاستیکی مرتبط اس معطوف می باشد.
اما در کل باید در نظر داشت که کارایی پلاستیک ها در صنایع روند صعودی خود را همچنان دارد.
تا جایی که درحال حاضر برای ساخت یک هواپیمای مافوق صوت بیش از ۵/۲ تن قطعات پلیمری ( مصنوعی ) مورد استفاده است .


خواص عوده پلاستیک ها


۱- سبک بودن( استفاده در ساخت پمپ غلیظ پاش)
۲- عایق حرارت بودن
۳- عایق الکتریسته بودن
۴- شفاف بودن(مانند ساخت پمپ غلیظ پاش مختلف)
۵- رنگ پذبری
۶- مقاوم در برابر شرایط جوی
۷- مقاوم در برابر حلال های شیمیایی
۸- بهداشتی بودن( استفاده در تولید پمپ غلیظ پاش به علت بهداشتی بودن)
۹- سهولت شناخت
۱۰- ارزانی(به صرفه بودن در تولید پمپ غلیظ پاش)
۱۱- سازگاری با شرائط مختلف
۱۲- کاربرد متنوع(کاربرد های جزیی مانند استفاده در تولید پمپ غلیظ پاش)

تقسیم بندی پلاستیک ها

۱- گرما سخت ها
۲- گرما نرم ها
یک گرما سخت می تواند از طریق فرایند ایجاد پیوند های بین مولکولی کاملاً سفت و سخت شود . همچنین یک گرما سخت می تواند دارای ماده اولیه سه عاملی مانند فنل یا دو عاملی مانند فرمالدئید باشد که باری تشکیل سبکه ماکرو مولکولی واکنش بدهند.
گرما نرم ها در مقایسه با گرما سخت ها تفاوت دارند و می توان آن ها را پس از استفاده، دوباره ذوب کرده بدون آنکه دچار تغییر شود .
از بعد تجارتی گرما نرم ها به دو گروه دسته بندی می شوند . سفت و انعطاف پذیر که گرما نرم های انعطاف پذیر مقدار کشیدگی طولی به نسبت بسیاری در نقطه پارگی دارا هستند ( تا حدود ۵۰۰ در صد ) مانند پلی اتیلن و پلی وینیل کلراید . با این حال برخی از گرما نرم ها درارای توانایی کشسانی تا حد بعضی از الاسترمر ها را دارند. اما به طور کامل با آن ها متفاوت هستند با اهمیت ترین بعد آن گرما نرم کشیده وسپس رها می شود به حالت ابتدایی خود باز نمیگردد .مساحت زیر نمودار بیانگر مقدار تقریبی ظرفیت جذب انرژی گرم نرم پیش از پاره شدن می باشد که به هر اندازه ظرفیت ذکر شده بزرگتر باشد، تداوم ضربه ای بیشتر و گرما نرم سفت تر می باشند.
یک رزین پلاستیکی پیش از آنکه در معرض عملیات قالب گیری و یا اکستروژن باشد و به محصول پایانی مبدل شود به نوع های مختلف افزودنی ها و یا اجزاء آمیزه کاری ترکیب می شود .
که ترکیب هر یک از اجزاء به منظور افزایش یک خاصیت خاص در محصول پایانی می باشد.
خصوصیت خاص می تواند نمونه هایی شامل – پایداری در مقابل اکسید کننده ها – مقاومت ضربه ای استحکام بیشتر – افزایش یا کاهش طولی – کاهش هزینه سهولت اکسترود – مقاومت در مقابل اشتغال پذیری – و یا حتی در زرین گرم سخت مصرف از سخت کننده به منظور سفت کردن رزین درنظر گرفته شود .