پمپ غلیظ پاش
12
جولای

پمپ غلیظ پاش و انواع پلاستیک – مقاله ۲

محصول پلاستیک برای موارد گوناگونی استفاده می شود (از وسایل بزرگ تا کوچک و کاربردی مثل پمپ غلیظ پاش). پلاستیک می تواندسخت(پمپ غلیظ پاش) یا نرم،شفاف یا مات(پمپ غلیظ پاش هر دو مدل را دارد)، شبیه چوب یا چرم یا مدلی که شبیه ابریشم بنظر آید، تولید می شوند.طیف گسترده ای از کاربرد را دارند که می تواندر ساخت وسایل خانه(پمپ غلیظ پاش) یا اسباب بازی یا دریچه های قلب از آنها استفاده کرد.هم اکنون بیش از ۱۰۰۰۰مدل پلاستیک گوناگون موجود است.مواد خام اولیه که برای تولید پلاستیک مورد استفاده است شامل: نفت و گاز است .این سوخت های فسیلی را گاها با اکسیژن و کلر به منظورتولیدمدل های مختلف پلاستیک  با یک دیگر ترکیب می کنند.بسیاری از چیزهایی که خریداری می کنیم که در بسته بندی های پلاستیکی قرار دارند. برای استفادهاز محصول حتما هر بسته ای را باز کرده سپسبعد از مصرف کردنبسته یا جعبه یا ظروف پلاستیکی(مثل پمپ غلیظ پاش)آن را بدون توجه در زباله می ریزیم.در صورتیکه اگر همه این جعبه ها و ظروف پلاستیکی را جمع کنیم چه اتفاقی خواهدافتاد؟ طی یک ماه چه حجمی اززباله ی  پلاستیک مانند بطری نوشابه، کیسه پلاستیکی، پمپ غلیظ پاش مصرف شده و خودکار خالی جمع خواهد شد؟
برخی از مدل های مختلف پلاستیک ها قابلیت بازیافت شدن را دارندو بعضی دیگر آن قابلیت بازیافت شدن را ندارند.(آیا پمپ غلیظ پاش قابل بازیافت است؟) بسیاری از افراد متصور هستند که پلاستیک ها زباله هایی هستند که نتیجتا غیر قابل تبدیلند یا از آن رو که از سوختهای فسیلی تولید می شوندنام آنها را انرژی خوار گذاشتند.در حالیکهاینگونه نیست وپلاستیکها از نظرصرف انرژی بسیار با صرفه هستند. به این معنا که انرژی بسیار کمتری برای تولید یک بطری پلاستیکی در مقایسه باتولید بطری شیشه ای صرف می شود.همانطوریکه پلاستیکها دارای وزن کم و سبک هستندکمتر انرژی برای حمل آنها نیاز است. البته پلاستیکها در حالت کلیوزن کمی دارنداما دفع کردن آنها در محلهای دفن زمینی ایده ی مناسبی نخواهد بودگرچه از دو طریق دیگه می توانزباله ها را بازیافت و سوزاند .استفاده از این راه هامی تواند باعث بازپس گیری بعضی ارزشهای پلاستیک شود که میتواند در تولیدمجدد اقلام پلاستیکی کاربرد داشته باشد.
سوزاندن زباله باعث بازیابی انرژی شیمیایی کهبه جهتایجاد بخار و الکتریسیته است بکار برده می شود. در حالیکه دفن زمینی پلاستیکها شامل این مزایا نمی شود و همچنین دفن بهداشتی پلاستیک به مفهوم دفن همیشگی می باشد که این مدل پسماندتجزیه پذیر نیست.
به دلیل داشتن ارتباط بین صنعت پلاستیک ها با صنعت نفت شامل اهمیت بسیاری است.
در واقع می توان گفت: اگر نفت وجود نداشته باشدتواناییساخت پلاستیک ها را نداریم. تا اواسط دهه ۱۹۵۰ از زغال سنگ برای  منبع پایه ای اولیه برای صنعت پلاستیک در اروپا استفاده می شد. پیرو آن قطران زغال سنگ, کک,گاز زغال سنگ و آمونیاک قطران زغال سنگ منبعی برای مواد شیمیایی آروماتیک مانند بنزن,تولوئن فنول,نفتالین, و محصولات وابسته به آن محسوب می شد که در نتیجتا به ساخت پلاستیک های مهم مانند رزین های پلی استیرن ونایلون ها ختم شد.
رشد صنعت پتروشیمی به احتمال زیاد بزرگترین دلیلخاص در توسعه پلاستیک محسوب می شود در نتیجه صنعت پتروشیمی از راه ساخت پلاستیک ها به صورت آشکارا از جهات گوناگون در زندگی امروزه پیداست.
از نظر بعد تاریخی صنعت پلاستیک از توسعهزیاد و سریع بهره برده است. البته پلاستیک های مصنوعی از سال های آخر قرن نوزدهم به صورت وسیعی به بازارها عرضه  شد. اما درواقع این صنعت با اتمام جنگ جهانی دوم و همچنین ورود ماده های اولیه پتروشیمیایی به نسبتکم هزینه به بازارها توسعه پیدا کرد و عصر فعلی را می توان به عصر پلاستیک ها نام گذاری کرد؛ سرعت رشد و تولید  و ساخت این صنعت بسیار زیادتر از سایر صنایع است. که به دلیل امتیازهای مثبت فناوری های نوین و همچنین دخیل کردن پارامتر هایی مثل اقتصاد در قرار دادن پلاستیک ها به جای ماده هایی مانند فلز, شیشه, چوب, سرامیک و…می باشد. برای نمونهمیتوانازجایگزینی یک لوله ی پلاستیکی به دلیلهزینه و آسانی در نصب و متصل کردن آن در مقایسه با مدل های دیگر فلزی آن یاد کرد. اکنون با درنظر گرفتنتوسعه های نوین در صنعت خودرو سازی و یا لوازم خانگی(حتی تولید قطعات کوچک و کاربردی مانند پمپ غلیظ پاش) قطعه های پلاستیکی به دلیلوزن کم و افزایش بازدهی سوخت گزینه ی مناسبتری برای قطعه های فلزی در این گروه از محصولات تولیدی هستند، نمونه های متنوع زیادی در اثبات این موضوع میتوان خار نشان کرد که اکنون از مدل های پلاستیک های پلیمری در بازارها حدودا۷۰ % آنها به طور خا در چهار دسته PVC,PE,PP,PS تقسیم بندی شده است.