پمپ غلیظ پاش
12
جولای

پمپ غلیظ پاش و انواع لاستیک – مقاله ۷

جوشکاری (اتصال ) پلاستیک ها

جوشکاری کردن در پلاستیک به صورت متصل کردن دو بدنه با نیروهای جذبی امکان پذیر است. که پیوسته این اتصال همراه دو نیروی اصلی ( adhesion و Cohesion ) ایجاد می شود.
Cohesion نیروهای جذبی هستند که میان مولکول های جسم تاثیر متقابل بر یک دیگر می گذارند. به بیانی دیگر این مدل نیروها جسم را نگه میدارند. ولی نیروهای adhesion از متصل شدن میاندو بدنه در جذب بینابینی ایجاد می شوند و به دلیلاینکه این مدل نیروها تاثیر بیشتری داشته باشند مولکولها در برابر بدنه های گوناگون باید در حداکثر فاصله ۵ آنگسترومی از یکدیگر قرار گرفته باشند. و از منظر تئوری درارای این نکته است که دو جسم کاملا صاف به یکدیگر چسبیده که این عمل تنها به وسیله تماس دو سطح به یک دیگرامکان پذیر است. ولی در عمل فعلی غیر ممکن به نظر می آید. به دلیل آنکه باید به این حقیقت توجه داشت که دو سطح کاملا صاف حاوی ناهماهنگی هایی می باشد که فاصله بیش از ۵ آنگستروم را به وجود می آورد.
طبقه بندی سفت شدن ( خشک شدن) چسب ها در پلاستیک

چسب ها را براساس اینکه چگونه خشک می شوند دسته بندی می کنند که این روش ها می تواند شیمیایی یا فیزیکی باشد. در مدل نوع اول فعالیت ها به صورت شیمیایی ایجاد می شوند و امکان دارد به دلیل زیر ایجاد شود.
۱-با اضافه کردن سخت کننده ها
۲-با اضافه کردن کاتالیست ها
۳-با گرمادهی
۴-با محیطی مثل رطوبت، نبود اکسیژن، تشعشعات ( UV )
از نظر فیزیکی چسب قابلیت دارد به وسیله حلال ها و یا گرما مایع بماند و در صورت کلی چسب ها را براساس بخار شدن حلال یا زمانیکه چسب مایع سرد می شود طبقه بندی می کنند.
مدل های گوناگون چسب ها و دسته بندی سفت شدن آنها از نظر شیمیایی در پلاستیک

در کل از لحاظ شیمیایی خشک شدن چسب ها به وسیله ی مقاومت در مقابل گرما، آب و مواد شیمیایی طبقه بندی فیزیکی آنها شکل می گیرد.
بیشترین استفاده ی چسب های ترموستدر تجهیزات مهندسی و پلاستیک است به دلیل آنکه اتصال آنها با ابزار قوی پر قدرت انجام می شود. این نوع چسب ها براساس کاربردشان یک، دو و یا چند جزیی تقسیم می شوند. چسب هایی که دارای سخت کننده ها هستند در دمای زیادواکنش نشان می دهند درنتیجه می توان نمونه ای برای چسب های یک جزیی آن ها را در نظر گرفت. درهرصورترایج ترین چسب های ترموست دسته چسب های دو جزیی است که از یک رزین ترکیب شده با سخت کننده ها شکل گرفته است. ولی چسب های چند جزیی می توانند ترکیبی ازدسته رزین، سخت کننده و کاتالیست باشند. کلنوع ها در تفاوت دمایی سرد و گرم قرار دارند.
چسب های ترموست معمولی به دسته های زیر طبقه بندی می شوند :
-اپوکسی
-پلی اورتان
-پلی استر
-فنل اپوکسی
-اپوکسی پلی آمید
-فنیل وینیل
-فنل نیتریل
چسب های ترموست معمولا  در معرض هوا یا رطوبت قرار بگیرند سفت می شوند. چسب های هوایی در صورتی که در محیطی قرار بگیرند که هوا وجود ندارد سفت می شوند. این مدل چسب ها معمولا در اتصالات محوری ( retain screw) کاربرد دارند. چسب های سفت شدنی در مقابل رطوبت معمولا با رطوبت هوا و یا رطوبت خاک سفت می شوند. مدل خاصیاز چسب پلی اورتان به این دسته وابسته بوده کهکاربرد این مدل بیشتر در پلاستیک ها و فلزات می باشد و در زمان کمی سفت می شوند.
طبقه بندی چسب ها از نظر فیزیکی در پلاستیک

در بسیاری از موارد طبقه بندی چسب ها از نظر فیزیکی به میزان مقاومت آنها در مقابل سرما و مقاومت در مقابل توزیع تنش ها شکل می گیرد. طبقه بندی فیزیکی چسب ها در پلاستیک معمولااز لحاظ حلالیت و میزان حلالیت (مذاب بودن) شکل می گیرد. چسب های لاستیکی، چسب های پلی استیرن، چسب پلی وینیل کلراید و چسب های اکریلیک نمونه هایی از چسب ها می باشند. و از آن رو که این نوع چسب ها از نظر بخار شدن در مقابل حلالها قرار می گیرند. این نیاز که یکی از ماده ها چسب ( porous ) باشد احساس می شود. گروه بندی فیزیکی چسب ها برطبق tackiness پس از آنکه حلال آنها بخار شودشکل می گیرد. این مدل چسب ها معمولا برای متصل شدنسطح ها بدون خلل کاربرد دارند. چسب های اتصالی معمولا با پایه لاستیکی همراه هستند این مدل از چسب ها خاصیت لاستیک دارند ولیبه نسبتاز قدرت پایینی دارا هستند. این مدل از چسب ها در مقابل رطوبت مقاومت از خود نشان می دهندولی امکان اینکه برای زمان زیادیدر معرض آب قرارداشته باشند را ندارند. چسب های لاستیکی غالباشامل:
۱-چسب کلروپرن ۲-چسب نیتریل ۳-چسب کائوچوی طبیعی ۴-چسب استیرن ۵-چسب پلی اورتان هستند.
در حال حاضرمعین شده که چسب حلال بسیار زیاد اشتغال زا می باشد و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد تا ۲۰ درجه سانتی گراد بالای صفر متناسب با ترکیبات اجزاء آن اشتغال زا است. چسب ( Water- borne ) بخاطر نفوذ آب خاصیت چسبندگی خود را از دست می دهد.
ایمنی در استفاده از چسب ها در پلاستیک

بهمه ی چسب ها باید به دید مواد خطرناک نگریسته شودعلاوه بر باید در استفاده آنها بسیار دقیق بود. خطرات پنهان چسب ها زمانی کهآشکار می شود که خطر آتش گرفتن، پوسیدگی و خطرات طبی وجود داشته باشد با درنظر گرفتنخطر اشتعال زا بودن چسب ( پایین ترین درجه ای که مواد به حالت اشتعال در می آیند) باید در استفاده از احتیاط کرد.
موارد ذکر شده برای ایمنی در استفاده از چسب ها توسط موسسه ملی سوئدی بهداشت و ایمنی شغلی اعلام شد.
-توصیه های عمومی ۷۸ برای اتصال قطعات
-توصیه های عمومی و کلی AFS 1990 : 14 ویژه حلال های ارگانیک
-توصیه های عمومی ۱۲۷ محصولات اپوکسی
-توصیه های معمولی (عمومی) AFS 1979:7 محصولات اپوکسی
آمادگی سطوح برای اتصال

چهار دلیل اصلی برای آمادگی سطح قبل از اتصال وجود دارد.
-برای دستیابی به سطح تمیز و بهینه
-برای دستیابی به سطح قابل اتصال و بهبود رطوبت پذیری ( این امر بویژه در پلاستیک ها و لاستیک ها بسیار مهم است).
-بهبود مقاومت اتصال در برابر مرور زمان فساد تدریجی
قدرت اتصال به آمادگی سطوح و مدل چسب کاربردی ارتباط مستقیم دارد . و باید متناسب با قیمت زیاد باید در انتخاب مدل چسب دقت بسیار داشت.